Groep 3 juf ine en juf jenny

Leerkrachten

Jenny Cuyten - de Wild
Ine Verdonk
Juli 2020
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Juli

9 juli 't Bruggetje nr. 17
10 juli Calamiteitendag = vrije dag!
13 juli t/m 21 augustus Zomervakantie 2020

Augustus

13 juli t/m 21 augustus Zomervakantie 2020
24 augustus Luizencontrole
24 augustus 1ste Schooldag
27 augustus 't Bruggetje nr. 1
28 augustus Speeltuindag
31 augustus t/m 4 september Inschrijven kennismakingsgesprekken