Opvangmogelijkheden

Voor- en naschoolse opvang

In samenwerking met Horizon kinderopvang zijn wij een partnerschap aangegaan waarbij we werken vanuit een pedagogische visie om te komen tot een zo goed mogelijke situatie voor ieder kind.

Daarnaast zijn er enkele kinderen die vanuit onze school naar kinderdagverblijf Mira gaan.
 

Tussenschoolse opvang (het overblijven)            

De kinderen kunnen tussen de middag op maandag, dinsdag en donderdag onder toezicht overblijven. Het overblijven valt onder de verantwoording van de school en wordt uitgevoerd door de eeTCLub met ingang van schooljaar 2020-2021.

 

Meer informatie over de VSO, TSO of BSO?