BVL

Verkeersveiligheid 
Basisschool  St. Martinus is een BVL-school. Dit betekent, naast actieve verkeerseducatie, dat St. Martinus ook een verkeersveilige omgeving wil creëren in samenwerking met de gemeente. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld, waarin dit beschreven is.
Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze plannen en andere ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid.