Ouderraad

Onze ouderraad spant zich o.a. in:
* om activiteiten goed te laten verlopen
* om de samenhang tussen activiteiten te waarborgen
* om een bijdrage te leveren aan de meningsvorming en informatie tussen geledingen (team-MR–OR) en ouders
* om hiervoor gevraagd of ongevraagd voorstellen of standpunten aan deze geledingen uit te brengen.


Al onze ouders krijgen aan het begin van elk schooljaar een aanmeldingsformulier. Hiermee kunnen de ouders zich opgeven voor allerlei activiteiten. De ouderraad bestaat uit maximaal 14 ouders, aangevuld met 1 á 2 leden van het schoolteam. Ieder lid van de ouderraad is coördinator van één of meerdere activiteiten.
We noemen (in willekeurige volgorde) de volgende activiteiten:
               - festiviteiten (Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, spelletjesdag)
               - schoolkrant
               - IVN
               - foto’s maken
               - bibliotheekwerk/DC
               - sportdagen
               - schoolreis

De ouderraad heeft een eigen reglement en de bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. Verder is de ouderraad lid van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging (N.K.O.).