Buitenschoolse opvang / tussenschoolse opvang

BSO AGNETENDAL 
 

Bij ons staat spelen en plezier maken voorop!

BSO Agnetendal: uitdagende buitenschoolse opvang aan het Helenadal in Dommelen (Valkenswaard). We bieden een plek waar uw kind naar hartelust kan spelen. Samen met andere kinderen of even alleen. We hebben aandacht voor alle leeftijden en vinden het belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis voelt. Er zijn volop mogelijkheden voor spel, ontdekking en creativiteit.

Mooi en ruim ingericht

Onze ruimtes binnen zijn zo ingericht dat ze tegemoet komen aan individuele wensen van kinderen. In de één kunnen ze creatief bezig zijn en in de ander bijvoorbeeld spelletjes doen of samen eten en drinken. In de hal hebben we een speciale ruimte ingericht waar we samen met de kinderen kunnen koken en waar een rustig plekje is om even lekker te lezen. We besteden veel aandacht aan een veilige en huiselijke sfeer met voldoende uitdaging voor uw kind.

Ook buiten zijn er genoeg faciliteiten om te ontspannen of actief bezig te zijn. Er is een pannakooi, een bos en we maken regelmatig gebruik van de naastgelegen sportvelden en de speeltuin in de wijk. Daarnaast bieden we de mogelijkheid voor het volgen van zwemlessen onder BSO tijd en in de winter kunnen de kinderen meedoen aan de ski-workshop.

Vrije tijd na schooltijd

BSO is vrije tijd en plezier hebben staat voorop. Uw kind mag zelf bepalen wat het wil doen. Lezen of op de computer. Schilderen of fietsen. Koken of toneel spelen, het kan allemaal. Naast vrij spel bieden we activiteiten aan die aansluiten bij de leeftijden en behoeften van kinderen. Voor ons staat de verwondering van het kind centraal en spelen we in op de behoefte om nieuwe indrukken op te doen en hiervan te leren.

Contact met ouders

BSO Agnetendal wil een verrijkende aanvulling zijn op de thuisbasis en vind goed contact met ouders erg belangrijk. Er is ruimte voor het maken van een praatje als u uw kind komt ophalen.  Ieder jaar organiseren we oudergesprekken, ouderavonden en gezellige activiteiten waar ouders van harte welkom zijn, zoals een themamiddag en een afsluiting van het schooljaar. Ook verzorgen we regelmatig een nieuwsbrief met allerlei wetenswaardigheden die u via email ontvangt. Met de oudercommissie bespreken we de algemene gang van zaken en de kwaliteit van de opvang.

Verschillende leeftijden

Onze buitenschoolse opvang heeft plaats voor maximaal 60 kinderen van 4 tot 13 jaar. Per 10 aanwezige kinderen is er 1 pedagogisch medewerker aanwezig. Uw kind wordt opgevangen in een basisgroep en vanuit daar maakt het kind de keuze waar het gaat spelen.

Openingstijden voor en na schooltijd

Voor de opvang na school is BSO Agnetendal geopend op maandag, dinsdag en donderdag vanaf einde schooltijd tot 19:00 uur. Op woensdag en vrijdag is de opvang op onze locatie Haagstraatplein. We bieden ook opvang aan voor schooltijd, dit is tussen 07:30 uur en 08:30 uur. We zorgen dan dat uw kind veilig op school komt. Op studiedagen zijn we geopend van 07:30 uur tot 19:00 uur.

Opvang ook tijdens schoolvakanties

We zijn 52 weken per jaar geopend. U kunt kiezen voor opvang met of opvang zonder schoolvakanties. Een geruststellende gedachte dat u hiervoor niet steeds iets anders hoeft te regelen. Bovendien geeft het uw kind duidelijkheid en continuïteit. Tijdens schoolvakanties zijn we geopend van 07:30 uur tot 19:00 uur.

BSOAgnetendal,

Helenadal 20, 5551 BJ Dommelen

Telefoonnummer : 040-2010307

agnetendal@horizonkinderopvang.nl

http://www.horizonkinderopvang.nl

  • De eeTCLub

TSO De eeTClub.                                             

Tussen de middag eten en spelen in de eeTClub!

Onze school heeft tussen de middag pauze van 12.00 tot 13.00. Kinderen kunnen thuis gaan eten, maar ook op school blijven. Samen met Horizon kinderopvang bieden we alle kinderen de mogelijkheid om zich op te geven voor de eeTClub! Daar kunnen d​e kinderen hun boterham opeten en drankje nuttigen en daarna lekker spelen. Zodoende kunnen ze het middagprogramma weer fris kunnen beginnen.

De opvang regelen we met vrijwilligers en beroepskrachten. In overzichtelijke groepen zorgen we ervoor dat de kinderen de rust krijgen om te eten en te drinken. Het is de bedoeling dat kinderen zelf hun boterham, fruit en drinken meenemen.

Na het eten kunnen de kinderen gaan spelen: vaak buiten op het speelplein en bij slecht weer blijven we binnen. We zorgen voor toezicht en bieden de kinderen soms activiteiten aan, zodat ze zich niet hoeven te vervelen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich prettig en thuis voelen in de eeTClub! Het is immers de pauze van de kinderen en dus tijd om even te ontspannen. Om alles goed te laten verlopen, hanteren we als richtlijn dat er 1 overblijfkracht aanwezig is op 15 tot 18 kinderen.

Aanmelden

U kunt uw kind/kinderen aanmelden voor de eeTClub! via het aanmeldformulier + machtiging automatische incasso dat u op school kunt vragen. We zien uw aanmelding graag zo vroeg mogelijk tegemoet, minimaal 1 maand voordat uw kind/kinderen hiervan gebruik gaan maken. Dan kunnen we uw kind/kinderen tijdig inplannen. In de eeTClub! registreren we ook altijd welke kinderen aanwezig zijn, zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan.


Kosten

Wilt u op 1 of meerdere vaste dagen gebruik maken van de eeTClub! Martinus dan kunt u een aanmeldformulier + machtiging automatische incasso invullen en opsturen naar Horizon kinderopvang, Cuneradal 17, 5551 BP Dommelen o.v.v. aanmelding eeTClub. Of mailen naar eetclubmartinus@horizonkinderopvang.nl . De kosten bedragen €2,30 per keer dat uw kind komt naar de eeTClub! Uw kind is dan verzekerd van een plek in de eeTClub! voor alle schoolweken in dat schooljaar.

Als u flexibel gebruik wilt maken van de eeTClub! of op andere dagen dan uw overeenkomst dan kunt u dit telefonisch doorgeven bij de coördinator van onze school. Wij verzoeken u, indien mogelijk, dit 24 uur vooraf te doen.

Betalingen

Er is geen contant betalingsverkeer mogelijk op de eeTClub! U ontvangt per maand achteraf een factuur (10 x per jaar, niet in de zomervakantie). 

Wilt u geen gebruik maken van automatische incasso, dan dient u zelf zorg te dragen voor een tijdige betaling.


Vrijwilligers

De eetClub! draait (voor een deel) op vrijwilligers. Daarmee kunnen we de kosten beperken. We zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, familie, vrienden, die hieraan willen meewerken.

Vrijwilligers krijgen een vergoeding van € 8,-- netto per keer.

Bovendien kunnen vrijwilligers die zelf kinderen op onze school hebben gratis gebruik maken van de eeTCLub op dagen dat zij zelf actief zijn.

Veel mensen doen dit vrijwilligerswerk om betrokken te raken bij de school, andere ouders te leren kennen of omdat ze het leuk vinden om met kinderen om te gaan.

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Als u zich aanmeldt en wordt ingezet, is het uiteraard van belang dat u komt. De school en de kinderen rekenen dan op u. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de coördinator Karin Loijens, eetclubmartinus@horizonkinderopvang.nl of telefoonnummer 06-83201823.

Vragen?

Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan extra informatie? Neemt u dan gerust contact op met Karin Loijens : 06-83201823 van de eeTClub!. Of Ingrid Klootwijk van Horizon Kinderopvang. Wij zijn bereid uw vragen te beantwoorden.

 

De eeTClub! is onderdeel van de professionele kinderopvang Horizon.

 

 

 

Relevante formulieren & folders